Marcus Graf
Oferta dla firm i osób pryw.
Oferta dla szkół
Kursy
Ratownictwo
Sklep Specjalistyczny
Paintball
Projekty UEBiuro i sklep:
   ul. Brzeska 20  

   03-737 Warszawa 

 

wiecej informacji w zakładce KONTAKT


Szkoła Przetrwania MARCUS-GRAF
O firmie    Wydarzenia    Referencje    Ogłoszenia    Księga gości Kontakt


   

 

 

W wyniku dwóch postępowań przetargowych nasza firma wybrana została do przeprowadzenia 10 pozoracji - symulacji wypadku zdarzenia drogowego, w których wezmą czynny udział uczestnicy Projektu „PROFESJONALNI W PRACY”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  jest wspólnym przedsięwzięciem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie – Lidera projektu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Filia w Radomiu – Partnera projektu.

Symulacje obejmują m.in. profesjonalną obsługę pirotechniczną, zabezpieczenie techniczne i medialne. Realizacja projektu: 2011 / 2012 r. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pracownik na rynku pracy znajduje się dziś w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony firmy, w związku z trudną sytuacją gospodarczą, ograniczają inwestycje na szkolenia, z drugiej dynamiczne procesy modernizacyjne, większe wymagania pracodawców wymuszają nieustanne podnoszenie i aktualizację posiadanych kwalifikacji zawodowych. Bycie atrakcyjnym i konkurencyjnym pracownikiem na rynku pracy staje się dziś poważnym wyzwaniem. W tej szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby w wieku 45+ oraz osoby o niskich lub zdezaktualizowanych buy ladies watches online kwalifikacjach. Odczuwają często obawę przed podejmowaniem nowych wyzwań zawodowych.
.

Projekt „Profesjonalni w pracy” jest projektem szkoleniowym skierowanym do pracujących osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego, a jego założeniem jest podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności pracowników na otwartym rynku pracy. Ideą projektu jest przekazanie wiedzy dającej szansę na nowe perspektywy i zmianę w życiu zawodowym. Jednocześnie warto podkreślić, że idea kształcenia przez całe życie oraz budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy są jednymi z istotnych założeń propagowanych przez Unię Europejską.

 

Realizacje:

 

Warszawa, 17.07.2011 r.

 

Siedlce, 7.08.2011 r.

 

Ostrołęka 25.09.2011 r.

 

Radom 02.10.2011 r.

 

Warszawa 20.11.2011 r.

 

Warszawa 01.04.2012 r.

 

Radom 02.09.2012 r.

 

 
 

POLECAMY - Spływy kajakowe, canu i pontonowe    POLECAMY - Oferta dla szkół

 

Marcus Graf
 
Copyright © 2006 MARCUS-GRAF. Wszelkie prawa zastrzeone.
Realizacja SENSIS