Marcus Graf
Oferta dla firm i osób pryw.
Oferta dla szkół
Kursy
Ratownictwo
Sklep Specjalistyczny
Paintball
Projekty UEBiuro i sklep:
   ul. Brzeska 20  

   03-737 Warszawa 

 

wiecej informacji w zakładce KONTAKT


Szkoła Przetrwania MARCUS-GRAF
O firmie    Wydarzenia    Referencje    Ogłoszenia    Księga gości Kontakt


  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie – Filia w Radomiu rozpoczął od 1 lutego 2010 roku w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizację projektu szkoleniowego „Akademia Policjanta”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.
Policjanci są grupą zawodową, która ze względu na pełnioną służbę musi stale podnosić i doskonalić posiadane kwalifikacje zawodowe. Prowadzone wśród policjantów szkolenia nie zaspokajają ich potrzeb w tym zakresie. Równocześnie brak funduszy w polskiej policji powoduje, że skracane bądź też zupełnie odwoływane są kursy dla policjantów, a relatywnie niewysokie pobory funkcjonariuszy nie pozwalają na podnoszenie kwalifikacji we własnym zakresie. Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną w 2009 roku diagnozę potrzeb szkoleniowych, wśród policjantów z terenu województwa mazowieckiego, która wyraźnie pokazała, że zainteresowanie uczestnictwem w projekcie szkoleniowym jest ogromne.
.

Wsparcie w ramach „Akademii Policjanta” skierowane jest do 620 funkcjonariuszy Policji – kobiet i mężczyzn z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i Komendy Stołecznej Policji, zatrudnionych głównie w pionie prewencji, którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy (służby) są zainteresowani zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

.

W ramach projektu przewidziano szkolenia w następujących modułach:
• RATOWNICTWO MEDYCZNE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
• NAUKA JAZDY KATEGORIA A, C i D
• DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY
• KONTROLA TACHOGRAFÓW
.

Poprzez udział w wybranym module funkcjonariusze Policji – kobiety i mężczyźni uzyskają nowe, specjalistyczne umiejętności, podniesione zostaną ich posiadane kwalifikacje zawodowe, co przełoży się na profesjonalizm, rzetelność i skuteczność ich pracy oraz zwiększy bezpieczeństwo na drogach Mazowsza.
.

Projekt zakończył się 31 grudnia 2010 roku.

 POLECAMY - Skoki spadochronowe    POLECAMY - Oferta dla szkół

 

Marcus Graf
 
Copyright © 2006 MARCUS-GRAF. Wszelkie prawa zastrzeone.
Realizacja SENSIS